Elektrodeiyonizasyon Sistemleri

  • Elektrodeiyonizasyon Sistemleri

    EDI kesintisiz elektro-kimyasal işlemlerle suyun arıtımı prosesidir ve bu işlemler özel iyon membranları, karışık yatak reçineleri ve DC voltaj, standart asidik-kostik kimyasal rejenerasyon prosesiyle yer değiştirir. EDI Hücreleri bir dizi ince hazne içerir; bu hazneler su arıtımında kirlilikleri gidermek için alternatif olarak karışık yatak reçine de içerir. İyon-Spesifik membranlar, bir bölümü anyonik, diğer bölümü katyonik, olarak hazneleri ayrıştırır.